مدیر پروژه

Project Manager

کسی که خروجی معمار را می‌گیرد تا طی مدت زمان مقرر و با اعضای تیم فنی،‌ با برنامه‌ریزی استاندارد، پروژه طراحی سایت را پیش ببرد.

معمار ساختار اطلاعات

کسی که پروژه را به صورت کلی نگاه و در جهت برآوردن اهداف کلی آن،‌ ساختار صفحات، محتوا، ناوبری و اسکلت سایت را معماری می‌کند.

تحلیلگر نیازمندی‌ها

اولین نفری که نیازهای مشتری را می شنود، آنها را تحلیل و طبقه‌بندی کرده و منطقی و نظام‌مند، در اختیار بقیه تیم طراحی سایت قرار می‌دهد.