برنامه‌نویس توسعه‌دهنده
برنامه‌نویس توسعه‌دهنده

برنامه‌نویس توسعه‌دهنده

اگر جایی از سایت برای افزودن کارکردی نیازمند انتخاب افزونه و یا توسعه خاص منظوره و برنامه‌نویسی پلاگینی بود دست به کد می‌شود.

طراح رابط کاربری
طراح رابط کاربری

User Interface Designer

هنرمند طراحی است که خروجی تجربه کاربری را جامه وب می‌پوشاند تا با رنگ‌آمیزی و عکس گذاری، محتوای صفحات را صفحه‌آرایی کند.

طراح تجربه کاربری

User Experience Designer

اولین نفری که نیازهای مشتری را می شنود، آنها را تحلیل و طبقه‌بندی کرده و منطقی و نظام‌مند، در اختیار بقیه تیم طراحی سایت قرار می‌دهد.