کارشناس پشتیبانی فنی

Technical Support Expert

فردی مسلط به زیرساخت‌های فنی، تشخیص ایراد، عیب‌یابی و رفع اشکال که موظف به پاسخگویی به سوالات و پشتیبانی مشتری است.

مدرس آموزش کاربری
مدرس آموزش کاربری

User Education Tutor

کسی که با توانایی‌های تدریس، موظف به تهیه ویدیوهای آموزشی، برای تعلیم نحوه کاربری و مدیریت سایت به مشتری صاحب پروژه است.

ناظر کنترل کیفی
ناظر کنترل کیفی

Quality Assurance Engineer

چشمی تیزبین و طبعی ظریف که تمام صفحات پروژه را مرور می‌کند تا هر اشکال طراحی، عملکردی یا محتوایی را پیدا و رفع عیب کند.